September 27, 202206 - 47 51 08 28info@prefuru.nlStichting Surinaamse vrouwen Rijnmond

Lopende projecten

Home / Activiteiten / Lopende projecten

2018-2021 Samenwerkingsproject Community met en voor elkaar

Vorig jaar is Prefuru in samenwerking met Internos in Dordrecht gestart met het inloopproject COMMUNITY ’SAMEN’ . Een inloop voor en door Turkse ouderen.

Turkse 65+ ouderen in Dordrecht zijn doorgaans moeilijk te bereiken. Ze kennen een hoge mate van eenzaamheid, kampen met lichamelijke beperkingen en taal-  en communicatie problemen. De inlopers krijgen de gelegenheid te participeren, hun talenten in te zetten en gelijkgestemden te ontmoeten. Dit voorkomt eenzaamheid, bevordert het welbevinden en draagt bij aan de zelfredzaamheid van ouderen. Het streven is dat de ontmoetingsplek gedragen en in stand gehouden wordt door de ouderen, familie,  vrijwilligers en het netwerk.

Contact ons

Stuur ons een email en we nemen zo snel mogelijk contact met u op!