Stichting Prefuru werkt samen met verschillende organisaties.

Nosce Orbis:

Stichting Prefuru en Stichting Nosce Orbis dragen zorg voor het verminderen van sociaal isolement en het bevorderen van de participatie in de samenleving. De bussen worden ingezet om de kwetsbare ouderen naar het ontmoetingscentrum of naar een andere activiteiten in Rotterdam te brengen.  Wij verwachten ook dat de vraag naar vervoerondersteuning zal toenemen. De aanvragen voor vervoer komen o.a. via Prefuru, Kerken en mantelzorgers binnen.

MOB (maatschappelijke ondersteuningsbureau)

MOB ondersteunt mensen die zolang mogelijk zelfstandig thuis willen blijven wonen. De meeste ouderen die naar de inloop van Stichting Prefuru komen worden door MOB ondersteund op het gebied van zorg en wonen, zoals hulp bij de huishouding, verzorging, verpleging, begeleiding en dagbesteding.

Stichting FOS’TEN

Fos’ten is een stichting die de belangen van haar achterban behartigt door:
Het signaleren van kansen en uitdagingen die samenhangen met het oud worden van Surinaamse vrouwen in Nederland.
Het organiseren van voorlichting om de toegankelijkheid van voorzieningen voor oudere te bevorderen. Het ontwikkelen en uitvoeren van projecten om de participatie van oudere Surinaamse vrouwen in de Nederlandse samenleving te vergroten.

Lees meer informatie op de site:
www.fosten.eu

NOOM

Het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) is opgericht met het doel om alle allochtone ouderen te representeren, zodat een sterke landelijke belangenbehartiging ontstaat. Daarnaast wil het NOOM diensten aanbieden en activiteiten faciliteren waaraan behoefte bestaat en waarin de deelnemende organisaties zich breed kunnen herkennen.

Lees meer informatie op de site: www.netwerknoom.nl

PLUSPUNT

Een Rotterdamse stichting die activiteiten organiseert voor alle ouderen in Rotterdam.

Lees meer informatie op de site: www.pluspunt.nl

 

Contact ons

Stuur ons een email en we nemen zo snel mogelijk contact met u op!


Warning: Undefined array key "quick_contact_gdpr_consent" in /home/public/sites/www.prefuru.com/wp-content/themes/jupiter/views/footer/quick-contact.php on line 50