Doelstelling Stichting Prefuru

De doelstelling van Stichting Prefuru is het scheppen van voorwaarden voor de Surinaamse vrouwen in Rotterdam en omgeving om aan eigen levensloop vorm te geven door maximaal gebruik te maken van eigen kwaliteiten en talenten.

We organiseren verschillende activiteiten: waaronder

  • Inloopprojecten voor de Surinaamse ouderen
  • Voorlichting en informatie bijeenkomsten op de volgende terreinen; Werk en Inkomen, Surinaamse vrouwen cultuur en Spiritualiteit
  • Begeleiding en coaching van jongeren
  • Internationale samenwerkingsprojecten
Stichting Prefuru Rotterdam
Stichting Prefuru Rotterdam en Rijnmond

Stichting Prefuru richt zich in principe op alle Surinaamse vrouwen, maar concreet op alle Surinaamse vrouwen ( en partners) die via ons hun belangen behartigd wensen. Maar ook belangstellende autochtone vrouwen en vrouwen uit overige etnische minderheden zijn welkom bij onze activiteiten.

We werken met de volgende subgroepen:

  • volwassenen,
  • ouderen en jongeren,
  • hoogopgeleiden en lager opgeleiden

De activiteiten kunnen overal in Rotterdam plaatsvinden.

Contact ons

Stuur ons een email en we nemen zo snel mogelijk contact met u op!