October 29, 202006 - 47 51 08 28info@prefuru.nlStichting Surinaamse vrouwen Rijnmond

Naar een cultuurspecifiek Zorgleefplan

Home / Nieuwtjes / Naar een cultuurspecifiek Zorgleefplan
In Nieuwtjes

 

Zorginstellingen werken tegenwoordig aan de hand van een Zorgleefplan. Voor iedere cliënt wordt zo’n plan opgesteld. Het is een middel om op verantwoorde wijze zorg te kunnen bieden aan cliënten. Bij het opstellen van een Zorgleefplan komen onderwerpen aan de orde die de kwaliteit van het leven bespreekbaar maken. Ook worden gezondheidsrisico’s besproken. Hiervoor heeft de zorgverlener gegevens nodig en wordt van de cliënt verwacht dat hij in staat is te verwoorden wat belangrijk is voor hem.

Omdat het algemene Zorgleefplan erg gericht is de autochtone oudere, voeren Humanitas-Bergweg, Pluspunt en Prefuru het project Naar een cultuurspecifiek Zorgleefplan uit om het Zorgleefplan ook bruikbaar te maken voor cliënten die migrant zijn. Dit gebeurt in opdracht van Timmerhuis Woonservicegebied.

Het Zorgleefplan gaat het niet alleen om de medische kant van de zorg, maar ook om de beleving van mensen, en die beleving is heel cultuur gerelateerd. Ook wordt de cliënt in het Zorgleefplan als individu benaderd, terwijl oudere migranten vaak uit een wij-cultuur komen. Het is dus van belang ook de familie bij de voorlichting over het Zorgleefplan te betrekken. Een ander belangrijk punt is dat het een assertieve houding vergt om als cliënt invloed uit te oefenen op het Zorgleefplan, terwijl dat vaak niet de houding is van oudere migranten.

Pilot

Van half mei tot augustus voeren Humanitas-Bergweg, Pluspunt en Prefuru een pilot uit waarin wordt onderzocht hoe de informatie over het Zorgleefplan cultuurspecifiek gemaakt kan worden, zodat de doelgroep echt bereikt wordt. Doelstelling van de pilot is dat er een methodiek wordt ontwikkeld die bevordert dat  kwetsbare migranten cliënten en hun mantelzorgers invloed uit kunnen oefenen op hun Zorgleefplan.

De pilot is gericht op Afro-Surinaamse en Hindoestaans-Surinaamse ouderen. Daarna wordt de methodiek ook ingezet voor andere migrantengroepen.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Een van de middelen die worden gebruikt tijdens de pilot zijn voorlichtingsbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten wordt niet alleen voorlichting gegeven over de mogelijkheden van het Zorgleefplan, ook wordt er geïnventariseerd welke informatie de doelgroep nog meer nodig heeft. Aan de hand hiervan worden nieuwe informatiebijeenkomsten georganiseerd rondom specifieke thema’s.

Informatie

Margriet May 06 15440075, mqservices@gmx.net

Heili Bassa 010 4671711 h.bassa@pluspuntrotterdam.nl

Recent Posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact ons

Stuur ons een email en we nemen zo snel mogelijk contact met u op!