October 29, 202006 - 47 51 08 28info@prefuru.nlStichting Surinaamse vrouwen Rijnmond

Manifest van Surinaamse en Antilliaanse vrouwen m.b.t. het integratie-debat Rotterdam

Home / Nieuwtjes / Uitgelicht / Manifest van Surinaamse en Antilliaanse vrouwen m.b.t. het integratie-debat Rotterdam
In Uitgelicht

Publicatie 2006

Spoorboek Integratie:
MANIFEST

Wij, Surinaamse Rotterdamse vrouwen, in gezamenlijkheid bijeen met Antilliaanse, Arubaanse, Kaapverdiaanse, Marokkaanse, Turkse en autochtone Rotterdammers met enkele politici uit Rotterdam, stellen op woensdag 11 januari 2006 het volgende met gezamenlijk commitment vast:

Ondertekenaars erkennen dat Rotterdam zich ontwikkelt van een homogene samenleving naar een meer multiculturele samenleving. Om dit proces duurzaam te stimuleren is het noodzakelijk dat alle inwoners van Rotterdam zich betrokken voelen bij de sociale, culturele en economische ontwikkeling van de gemeente Rotterdam. Daartoe zijn scholing, training, werkgelegenheid en bewustwording van alle inwoners van Rotterdam essentiële voorwaarden.

Na de grote successen van de tweede Emancipatiegolf en de economische hausse van de jaren negentig, lukte het de vrouwen massaal de arbeidsmarkt te veroveren. Er was echter één uitzondering, de alleenstaande moeder met kinderen. Noch gemeentelijke sociale diensten, noch reïntegratiebedrijven pakten deze groep op. Zij werden daardoor het gezicht van de armoede in Nederland. 36,9 % van die doelgroep leeft in armoede, gemiddeld in Nederland ligt dit percentage op 9,8 %. Inmiddels is armoede in Nederland ook aan het verkleuren: 32,5% van de Marokkaanse huishoudens, 28,7% van de Turkse; 28,3 van Antilliaanse en Arubanen en 22,5 van de Surinaamse huishoudens hoort tot deze categorie. (Armoedemonitor 2005)

Wij, allochtone vrouwen, nemen het voortouw om daar verandering in aan te brengen.
Wij gaan brede allochtone vrouwenplatforms in de Rotterdamse (deel)gemeentelijke politiek stimuleren. Dit naar het voorbeeld van het “brede vrouwen platform” dwars door alle politieke partijen heen in de Tweede Kamer in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw.
Wij gaan zorgen dat alle gemeentelijke maatregelen worden getoetst (ook achteraf) met betrekking tot het realiseren van gelijke kansen voor allochtone vrouwen. Als de effecten niet gelijk zijn, dan moeten de maatregelen anders. Wij gaan werken met omgekeerde bewijslast. Allochtone vrouwen willen hun eigen positie in de Nederlandse Samenleving verbeteren, dat blijkt uit alle onderzoek Als dat niet lukt moeten de uitvoerders bewijzen dat de fout niet bij hen ligt, zo eenvoudig is dat!!

Wij zullen natuurlijk ook onze verantwoordelijkheid oppakken en ons steentje bijdragen. In woord en daad zullen wij aan allochtone vrouwen, die de aansluiting nog niet hebben gevonden, duidelijk maken dat zij het heft in eigen handen moeten nemen. Naast hun eigen taal, cultuur en godsdienst ook die van Nederland en de westerse samenleving verwerven. Dan hebben zij een meerwaarde, in de eerste plaats voor hun kinderen. In de tweede plaats ook voor werkgevers in de tertiaire en quartaire sector met klanten over/ dan wel uit de hele wereld.
Onze missie naar onze allochtone zusters zal daarom het volgende inhouden:

1. We zullen onze zusters helpen zich de Nederlandse taal zo snel mogelijk eigen te maken.

2. We raden hen aan eerst te kijken hoe zij een positieve inbreng in deze Nederlandse samenleving kunnen leveren. Toon respect voor elkaars cultuur, levenswijze en levensbeschouwing.

3. We zullen hen stimuleren om maximaal te participeren in de Nederlandse samenleving door deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten en organisaties en zich beschikbaar te stellen voor openbare functies in de politiek, sport, onderwijs en het overige maatschappelijk middenveld.

4. We zullen trainingen organiseren om hen te helpen zich snel de vaardigheden die je in Nederland nodig hebt eigen te maken om maximaal te kunnen functioneren en participeren in deze samenleving. Maar we zullen hen ook wijzen op het feit dat zij ervoor zorg moeten dragen dat ze de link met hun eigen achterban/groep niet kwijtraken. ” Wees een ambassadeur voor jouw groep en draag bij aan de verdere groei van jouw groep in deze samenleving”

5. We zullen hen continu erop wijzen dat ze geen bounty moeten zijn maar een M&M (wees jezelf en behoud je kleur in deze veelkleurige samenleving).

Aldus ondertekend op woensdag 11 januari 2006
Stichting PREFURU
Stichting Wi Masanga
Stichting SOBER

Recent Posts

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Contact ons

Stuur ons een email en we nemen zo snel mogelijk contact met u op!